Koho z Vás a do akej miery oslovia, závisí od Vášho osobného postoja k životu – aké vyznávate hodnoty a aké máte priority.

„Návraty domov“ sú ukazovateľom na jednu z možných životných ciest človeka dnešnej doby. Ak Vás zaujmú, alebo nájdete v nich inšpiráciu, či budú pre Vás dokonca prínosom, tak splnili svoje poslanie.

Stránky však nie sú komerčné a nie sú písané pre širokú verejnosť. Preto si, prosím, pred tým, ako by ste do nich vstúpili, postláčajte nasledujúce tlačítka: